En reise i fargenes verden

Nicoline Kinch har alltid vært en person med kreativiteten i fingerspissene - og har i stor grad viet seg til kultur, design og kreativitet. Selv om hun ikke kaller seg kunstner, er nysgjerrigheten og fascinasjonen for det estetiske åpenbar. Men til tross for sin forkjærlighet for det kunstneriske uttrykket, har hun hatt en spesiell og stadig tilbakevendende utfordring - å forstå farger og navigere i deres komplekse verden. Iført brune bukser og brun skjorte så Nicoline for seg en smakfull kombinasjon av komplementære toner, men da hun sto foran speilet, innså hun at nyansene kolliderte, at harmonien hun hadde håpet på, manglet, og hun kunne ikke sette fingeren på hvorfor. Det var slike øyeblikk som fikk henne til å innse at hun ikke kunne lese farger. Hun hadde aldri lært seg fargenes ABC eller blitt kjent med fargenes samspill, for eksempel hvordan oransje og rødt blandet med svart gir brune nyanser, mens hvitt lysner oransje til aprikos og rødt til rosa.

En färgrik upptäckt

På et helgekurs i fargelære begynte Nicoline å navigere i fargenes kompleksitet med ny forståelse og takknemlighet. Ved å starte med primærfargene blå, rød og gul i en sirkel og gradvis blande dem for å skape sekundær- og tertiærfarger, og deretter justere lysstyrken ved å legge til hvitt eller svart, fullførte de fargesirkelen med et spekter av farger.

"Det var da vi malte fargestjernen at jeg fikk en aha-opplevelse. Fargene hadde plutselig et tydelig forhold til hverandre."

Læreren forklarte at hvis stjernen ble formet til en kule, ville forholdet mellom fargene bli enda tydeligere. I en slik 3D-modell ville det være mulig å se hvordan fargene forandret seg langs bredde- og lengdegrader, men også hvordan fargene møttes i sentrum av kulen. Rundt ekvator på fargegloben ville primærfargene tre frem, og ved å bevege seg oppover eller nedover ville lysstyrken endre seg, mens metningen ville bli tydeligere hvis man beveget seg fra det grå sentrum mot mantelen av globen. For noen var det åpenbart, for Nicoline var det en øyeåpner. Det læreren snakket om, var bare et teoretisk konsept som ikke eksisterte, men for Nicoline hadde en idé allerede begynt å ta form - en tredimensjonal fargeguide, en fargeverden i miniatyr.

Fra frukt til fenomen

Med litt lim og fantasi festet Nicoline sin fargestjerne til en tørket klementin, og Kolormondos første prototyp var født. Men å forvandle en idé til et konkret produkt er sjelden en reise uten utfordringer, og for Nicoline ble startstreken raskt fylt med spørsmålstegn. I hvilken form og med hvilket materiale skulle ideen realiseres? I hvilken størrelse og med hvor mange farger? Og ikke minst, hvem var den tiltenkte kunden? Produktet måtte være kompakt nok til å kunne fraktes, robust nok til å tåle et og annet beundrende blikk og lett nok til at hvem som helst kunne plukke det opp og studere det.

Gjennom Stockholm Circle of Innovators kom Nicoline i kontakt med industridesigner Jonas Ahnmé, nå avdelingsleder ved Konstfack, som spilte en uvurderlig rolle i utviklingen av prosjektet. Som sparringspartner og mentor bidro han med både kreativ innsikt og praktiske råd, og hans erfaring og kunnskap om kunst og design var avgjørende for å finne den rette veien videre. Jonas introduserte Nicoline for Daniel Bjurgård, den grafiske designeren som med sin visjon for Kolormondo bidro til å bringe ideen fra konseptstadiet til et konkret produkt.

Da Kolormondo først tok form, var ambisjonen å lage en magnetisk 3D-modell - ideen om magnetiske deler var tiltalende på grunn av brukervennligheten, der hvert fargesegment enkelt kan festes til og fjernes fra modellen. Men dette ville gjøre produktet både dyrt og tungvint, noe som ville begrense tilgjengeligheten og anvendeligheten, særlig for yngre brukere eller i undervisningssammenheng der smidighet er avgjørende. Daniel Bjurgård kom opp med den geniale ideen om horisontale og vertikale biter som passer sammen som et puslespill. Derfor var det naturlig å velge resirkulerbar papp, noe som ikke går på bekostning av produktkvalitet eller brukeropplevelse. Og bonusen? Flat emballasje som nesten ikke tar opp plass.

Til nå har det vært vanskelig å fremstille eksakte fargepigmenter. Tradisjonelt har man tatt utgangspunkt i de tre grunnfargene rødt, gult og blått. Itten og de gamle mestrene som fanget ideene til en fargeklode, brukte derfor disse som primærfarger. I dag er cyan-blå, magenta-rød og gul (CMY) standardfarger. Og det var først da designerne bak Kolormondo begynte å bruke CMY at det ble mulig å skape et helhetlig fargebilde der alle farger gradvis smelter sammen i alle retninger - opp, ned, innover, utover og til siden.

For alle fargeentusiaster

Til å begynne med var det ikke klart hvem som skulle bruke denne fargerike kreasjonen. Men til tross for innledende vanskeligheter med å kommunisere produktets formål og bruksområder, har det funnet sitt publikum. Mye takket være Nicolines urokkelige besluttsomhet og utholdende engasjement. I dag brukes Kolormondo hovedsakelig i undervisningssammenheng, fra førskoleundervisning til universitetsstudier, og dekker et bredt spekter av fag, blant annet produktdesign, mote, kunsthistorie, arkitektur, grafisk design og grafisk produksjon.

Kolormondo har også vist seg å være nyttig i en rekke uventede og unike sammenhenger - blant annet på et sukkerraffineri, som har behov for å måle nøyaktig fargeendringene i sukkerroer under raffineringsprosessen. Frisører har også vist seg å være en av de største brukergruppene, ettersom de trenger å forstå fargelære for å oppnå de presise nyansene som kundene etterspør. Men Kolormondos relevans strekker seg lenger enn til skoleklasserom, frisører, sukkerraffinerier og andre fargesensitive bransjer, og er en øyeåpner for alle som ønsker å utforske og forstå samspillet mellom farger.

"Ved å visualisere fargesammenhenger på en lettfattelig måte har jeg skapt et verktøy som gjør at en grå dag aldri føles grå."

Kolormondo har også funnet sin nisje og gjort seg bemerket internasjonalt, særlig i USA og Storbritannia, der ikke mindre enn fire patenter er knyttet til navnet. Men det var på Bauhaus-museet i Berlin at den fargematchende globusen kom til sin rett og bekreftet sin suksess som en evigvarende favoritt.

En fargerik historie

Det er ofte de små øyeblikkene av undring og nysgjerrighet som fører til de store gjennombruddene, og slik er det også for Nicoline Kinch. Noen ganger trenger man bare en idé, litt nysgjerrighet og mot til å utforske. Det og en god porsjon stahet.

Tips til andre innovatører

Nicolines tips til andre innovatører:

  Ikke vær redd for å vise frem ideen din. Det er i møte med andre at innovasjoner tar form. Hvis du aktivt tar imot hjelp og råd, kan det gi ideen din det løftet den trenger. Risikoen for at ideen din blir stjålet, er forsvinnende liten.
Nicoline Kinch har alltid varit personen med kreativitet ut i fingertopparna – och har till stor del ägnat sig åt kultur, form och skapande. Även om hon själv inte kallar sig för konstnärlig, så är hennes nyfikenhet och fascination över det estetiska helt uppenbar. Men trots sin kärlek till konstnärliga uttryck, fann hon sig brottas med en särskild och återkommande svårighet – att förstå färg och navigera i dess komplexa värld. I bruna byxor och brun tröja såg Nicoline framför sig en smakfull kombination av komplementära toner, men när hon väl stod framför spegeln insåg hon att nyanserna krockade, att harmonin hon hoppats på uteblev, och det utan att hon kunde sätta fingret på varför. Det var tillfällen som dessa som till slut fick henne att inse att hon inte kunde läsa färger. Hon hade aldrig lärt sig färgernas ABC eller bekantat sig med färgernas samspel, som att en blandning av orange och rött med svart skapar bruna nyanser, medan vitt ljusar upp orange till aprikos och rött till rosa.

En fargerik oppdagelse

På et helgekurs i fargelære begynte Nicoline å navigere i fargenes kompleksitet med ny forståelse og takknemlighet. Kurset introduserte deltakerne for Johannes Ittens fargestjerne fra Bauhaus-tiden, som utforsker hvordan farger samhandler med og påvirker hverandre. Ved å starte med primærfargene blå, rød og gul i en sirkel og gradvis blande dem for å skape sekundær- og tertiærfarger, og deretter justere lysstyrken ved å legge til hvitt eller svart, fullførte de fargesirkelen med et spekter av farger.

"Det var da vi malte fargestjernen at jeg fikk en aha-opplevelse. Fargene hadde plutselig et tydelig forhold til hverandre."

Læreren forklarte at hvis stjernen ble formet til en kule, ville forholdet mellom fargene bli enda tydeligere. I en slik 3D-modell ville det være mulig å se hvordan fargene forandret seg langs bredde- og lengdegrader, men også hvordan fargene møttes i sentrum av kulen. Rundt ekvator på fargegloben ville primærfargene tre frem, og ved å bevege seg oppover eller nedover ville lysstyrken endre seg, mens metningen ville bli tydeligere hvis man beveget seg fra det grå sentrum mot mantelen av globen. For noen var det åpenbart, for Nicoline var det en øyeåpner. Det læreren snakket om, var bare et teoretisk konsept som ikke eksisterte, men for Nicoline hadde en idé allerede begynt å ta form - en tredimensjonal fargeguide, en fargeverden i miniatyr.

Fra frukt til fenomen

Med litt lim og fantasi festet Nicoline sin fargestjerne til en tørket klementin, og Kolormondos første prototyp var født. Men å forvandle en idé til et konkret produkt er sjelden en reise uten utfordringer, og for Nicoline ble startstreken raskt fylt med spørsmålstegn. I hvilken form og med hvilket materiale skulle ideen realiseres? I hvilken størrelse og med hvor mange farger? Og ikke minst, hvem var den tiltenkte kunden? Produktet måtte være kompakt nok til å kunne fraktes, robust nok til å tåle et og annet beundrende blikk og lett nok til at hvem som helst kunne plukke det opp og studere det.

Gjennom Stockholms innovatørmiljø kom Nicoline i kontakt med industridesigneren Jonas Ahnmé, nå avdelingsleder på Konstfack, som kom til å spille en uvurderlig rolle i utviklingen av prosjektet. Som sparringspartner og mentor bidro han med både kreativ innsikt og praktiske råd, og hans erfaring og kunnskap om kunst og design var avgjørende for å finne den rette veien videre. Jonas introduserte Nicoline for Daniel Bjurgård, den grafiske designeren som med sin visjon for Kolormondo bidro til å bringe ideen fra konseptstadiet til et konkret produkt.

Da Kolormondo først tok form, var ambisjonen å lage en magnetisk 3D-modell - ideen om magnetiske deler var tiltalende på grunn av brukervennligheten, der hvert fargesegment enkelt kan festes til og fjernes fra modellen. Men dette ville gjøre produktet både dyrt og tungvint, noe som ville begrense tilgjengeligheten og anvendeligheten, særlig for yngre brukere eller i undervisningssammenheng der smidighet er avgjørende. Daniel Bjurgård kom opp med den geniale ideen om horisontale og vertikale biter som passer sammen som et puslespill. Derfor var det naturlig å velge resirkulerbar papp, noe som ikke går på bekostning av produktkvalitet eller brukeropplevelse. Og bonusen? Flat emballasje som nesten ikke tar opp plass.

Til nå har det vært vanskelig å fremstille eksakte fargepigmenter. Tradisjonelt har man tatt utgangspunkt i de tre grunnfargene rødt, gult og blått. Itten og de gamle mestrene som fanget ideene til en fargeklode, brukte derfor disse som primærfarger. I dag er cyan-blå, magenta-rød og gul (CMY) standardfarger. Og det var først da designerne bak Kolormondo begynte å bruke CMY at det ble mulig å skape et helhetlig fargebilde der alle farger gradvis smelter sammen i alle retninger - opp, ned, innover, utover og til siden.

For alle fargeentusiaster

Til å begynne med var det ikke klart hvem som skulle bruke denne fargerike kreasjonen. Men til tross for innledende vanskeligheter med å kommunisere produktets formål og bruksområder, har det funnet sitt publikum. Mye takket være Nicolines urokkelige besluttsomhet og utholdende engasjement. I dag brukes Kolormondo hovedsakelig i undervisningssammenheng, fra førskoleundervisning til universitetsstudier, og dekker et bredt spekter av fag, blant annet produktdesign, mote, kunsthistorie, arkitektur, grafisk design og grafisk produksjon.

Kolormondo har også vist seg å være nyttig i en rekke uventede og unike sammenhenger - blant annet på et sukkerraffineri, som har behov for å måle nøyaktig fargeendringene i sukkerroer under raffineringsprosessen. Frisører har også vist seg å være en av de største brukergruppene, ettersom de trenger å forstå fargelære for å oppnå de presise nyansene som kundene etterspør. Men Kolormondos relevans strekker seg lenger enn til skoleklasserom, frisører, sukkerraffinerier og andre fargesensitive bransjer, og er en øyeåpner for alle som ønsker å utforske og forstå samspillet mellom farger.

"Ved å visualisere fargesammenhenger på en lettfattelig måte har jeg skapt et verktøy som gjør at en grå dag aldri føles grå."

Kolormondo har også funnet sin nisje og gjort seg bemerket internasjonalt, særlig i USA og Storbritannia, der ikke mindre enn fire patenter er knyttet til navnet. Men det var på Bauhaus-museet i Berlin at den fargematchende globusen kom til sin rett og bekreftet sin suksess som en evigvarende favoritt.

En fargerik historie

Det er ofte de små øyeblikkene av undring og nysgjerrighet som fører til de store gjennombruddene, og slik er det også for Nicoline Kinch. Noen ganger trenger man bare en idé, litt nysgjerrighet og mot til å utforske. Det og en god porsjon stahet.

Tips til andre innovatører

Nicolines tips til andre innovatører:

  Ikke vær redd for å vise frem ideen din. Det er i møte med andre at innovasjoner tar form. Hvis du aktivt tar imot hjelp og råd, kan det gi ideen din det løftet den trenger. Risikoen for at ideen din blir stjålet, er forsvinnende liten.

Nevnte produkter

Nicoline Kinch Nicoline Kinch
Fargematchende globe Kolormondo Fargematchende globe Kolormondo
Pedagogisk fargeverktøy
Fra kr 209
KjøpInfo

Se flere innlegg

Christian Jonasson
Christian Jonasson
Nicoline Kinch
Nicoline Kinch
Olov Mattsson
Olov Mattsson
Elin & Magnus Holmgren
Elin & Magnus Holmgren
Jouni & Raimo Kautto
Jouni & Raimo Kautto
Jennie Josefsson
Jennie Josefsson
Logg inn
Velg land